Platforma nauczania na odległość w Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Zaloguj się używając swojego konta:

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

Aby zalogować się do platformy, użyj danych, które zostały przekazane w informacji powitalnej.

Nazwą użytkownika może być zarówno nazwa z informacji powitalnej, jak również adres poczty elektronicznej.

Hasło domyślne to ciąg wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych.

Po pierwszym zalogowaniu system wymusi zmianę hasła na nowe.